De belangrijkste taken van een VvE zijn: het opstellen en laten uitvoeren van een MeerJarenOnderhoudsPlan, het vaststellen van een verantwoorde financiële bijdrage door de leden de VvE en het innen hiervan, het maken van een begroting en rapportage en het melden en laten verhelpen van storingen. Al deze activiteiten vindt u terug in ons basispakket voor VvE Beheer en onze aanvullende diensten.


Basispakket

- Administratief Beheer
(begroting en rapportage, ledenadministratie, incasso)
- Het 1 keer per jaar organiseren van de VvE ledenvergadering
(uitnodiging, agenda, voorzitten, verslag en actiepunten)
- Aansturen van reparaties en klein onderhoud (tijdens kantooruren)
- Inschrijving KvK
- Opvragen offertes (o. a. MJOP en groot onderhoud)

Aanvullende diensten

- Projectbegeleiding
- Splitsingsakte (bij wijzigingen van bestaande- en nieuwe VvE’s)
- Overdracht appartementsrecht
- Extra VvE ledenvergaderingen
- Overige activiteiten (o. a. storingen buiten kantooruren)Offerte Aanvragen